Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wydatki na 2024 rok stanowią

  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 646.329 zł (załącznik - tabela nr 2 Uchwały Nr 46/V/2024)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Mysłowicach na 2024 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2024 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Rozrachunkowej z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie ustalenia budżetu miasta Mysłowice na 2024 rok.

22 maja 2024
Czytaj więcej o: Wydatki na 2024 rok stanowią

Majątek 2023

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2023r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

136 736,70

II

Należności krótkoterminowe

133 292,86

4

Należności krótkoterminowe,
w tym: pozostałe należności

133 292,86

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    3 443,84

2

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    3 443,84

 

AKTYWA RAZEM

136 736,70

 

22 maja 2024
Czytaj więcej o: Majątek 2023

2023

10 maja 2024
Czytaj więcej o: 2023