Jesteś tutaj: Start / Informacja publiczna

Informacja publiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakładana organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. 

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

  1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach można wysłać na adres: sekretariat@pinb.myslowice.pl lub skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. W/w wniosek można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Inspektoratu,
  • za pomocą poczty tradycyjnej,
  • poprzez platformę e-PUAP:  /PINB_Myslowice/SkrytkaESP 

Wniosek:

  1. formularz wniosku o udostepnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru,
  2. wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla skutecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Mysłowice
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:BARBARA SZYMKOWIAK
Osoba wprowadzająca dokument:BARBARA SZYMKOWIAK
Liczba odwiedzin:528