Jesteś tutaj: Start / Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania nadzoru budowlanego określone przepisami prawa budowlanego.

Do zadań tych należy:

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmująca:
  1. kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie odpowiednich uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  3. kontrolę stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego,
  4. sprawdzanie wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego.
 2. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

W szczególności do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust.2, art. 41 ust.4, art.44 ust.1, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4,7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust.1, art.59d ust.1, art. 59g ust.1, art. 62 ust.3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust.2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust.1 pkt.3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust.1 Prawa budowlanego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Mysłowice
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Szymkowiak
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Szymkowiak
Liczba odwiedzin:501