Tryb działania i załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej. W zakresie orzecznictwa administracyjnego działa w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Podania przyjmowania są na piśmie za pośrednictwem poczty, składane bezpośrednio w sekretariacie PINB lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Można je także wnieść ustnie do protokołu spisanego przez inspektora (osobista wizyta w siedzibie Inspektoratu). W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Mysłowice
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Szymkowiak
Osoba wprowadzająca dokument:BARBARA SZYMKOWIAK
Liczba odwiedzin:643