Struktura i organizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

2022-03-24

Status prawny

2022-03-24

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powołanym na stanowisko w trybie art. 86 Prawa budowlanego (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utworzonego na mocy Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133 z 1998r., poz. 872).

Organ wyższego stopnia

2022-03-24

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach jest:

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

tel: 32 606-33-00, fax: 32 606-33-48

 http://winb.katowice.bip.info.pl/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Mysłowice
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Szymkowiak
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Szymkowiak
Liczba odwiedzin:1187